Termes i condicions de participació

Per facilitar la seguretat i el correcte desenvolupament de l'activitat de pescaturisme, els participants tindran presents en tot moment les següents condicions de seguretat i requisits bàsics de participació:

Pescaturisme Palamós és una activitat adreçada al públic adult. Els menors de 16 a 18 anys acudiran acompanyats d'un adult que se'n faci responsable i que signarà com a tal. No està permesa l'activitat a menors de 16 anys.

Cal portar roba adequada i còmode per passar una jornada en mar. Cal portar almenys una peça d'abric impermeable, calçat de sola de goma que agafi tot el peu, gorra amb visera o barret i una muda de roba. 

Cal portar crema protectora solar que s'aplicarà a l'inici de l'activitat i de recanvi per anar-se'n posant al llarg de la jornada.

Si se sospita que es pot patir mareig a bord, es recomana prendre algun medicament per evitar-ho, previ a l'inici de l'activitat.

En el moment de fer la reserva cal comunicar si es pateix alguna malaltia o afecció que pugui alterar el desenvolupament de l'activitat ( al·lèrgies alimentàries o altres, embaràs, disminucions físiques, psicològiques o sensorials...)

Donada les característiques de l'activitat pesquera, es respectaran escrupolosament els horaris d'embarcament. No s'esperarà als participants que no es trobin al lloc i hora acordats prèviament. En el cas que els participants facin tard, no es retornarà l'import de l'activitat.

Es seguiran estrictament les indicacions del patró o de la persona encarregada de seguretat a bord pel que fa a:

  • ús d'armilles salvavides i supòsit d'abandó de buc
  • espais i tasques restringides durant les maniobres i la navegació
  • mobilitat i manipulació de peix i tots aquells aspectes que afectin la seguretat dels participants en la pescaturisme

El patró de l'embarcació té la potestat d'anul·lar l'activitat en el moment de la trobada amb els participants. En aquest cas s'abonarà el 100% de l'import de l'activitat als participants o s'emplaçarà al client per a un altre dia.

En cas de canvi o anul·lació per part dels participants, només es faran devolucions fins a 48 h prèvies de l'activitat.

 L'embarcació no tornarà a port fins que no acabi la jornada de pesca. El desenvolupament de l'activitat només es modificarà per causes meteorològiques o de seguretat, a criteri del patró.

La jornada de pescaturisme a bord de barques d'arrossegament inclou un àpat de cuina marinera tradicional.

L'armador es reserva el dret d'admissió i no es fa responsable de les pèrdues o trencament dels objectes personals.

Totes les activitats compten amb una assegurança de responsabilitat civil.

La participació en el Pescaturisme Palamós significa l'acceptació de totes i cada una de les clàusules aquí recollides, les quals seran acceptades i signades pels usuaris en confirmar la reserva a través del formulari web.

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive